Privacy, Cookies, Persoonsgegevens en Beveiliging.

Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U krijgt inzicht in wat wij doen met uw gegevens en hoe wij dat doen.

Schoonheidssalon Leonie, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Telefoon: +31 6 52090741
Website: www.salonleonie.com

Leonie Smits is de functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Leonie. Zij is te bereiken via leonie@salonleonie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Leonie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Geslacht
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoon
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, leonie@salonleonie.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief en/of aanbiedingen per mail
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Schoonheidssalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Leonie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Leonie) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Leonie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar >
Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.
Personalia > 7 jaar >
Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Adres > 7 jaar >
Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Leonie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met de volgende bedrijven L10 Marketing&Communicatie, Purple Curve Digitale Strategie, MailChimp en Niet Gewoon voor het verwerken van de gegevens van onze klanten/deelnemers. Daarmee hebben wij verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich voor deze cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In hoofdstuk 3 meer daarover.

Schoonheidssalon Leonie gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (First party cookies)
Tevens gebruiken we Third-Party cookies t.b.v. social media

1. First Party Cookies

1.1 Google Analytics (tracking cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

1.2 Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website(s) van Schoonheidssalon Leonie te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met je account te detecteren . Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Op de website van Schoonheidssalon Leonie (Salonleonie.com) wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies, op cookiecontrol cookies na (paragraaf 1.3).

1.3 Overig: cookie control cookies

Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op uw apparatuur:
Google Analytics (statistieken)
Social Media cookies

2. Third Party Cookies

2.1 Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de diverse social media platformen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de betreffende social media platformen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media platformen welke wij gebruiken zijn Facebook, Instagram en Youtube stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of je instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit te activeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Leonie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leonie@salonleonie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Leonie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Leonie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Schoonheidssalon Leonie, Leonie Smits via +31 6 52090741 of via leonie@salonleonie.com

Privacy policy – mei 2018